Wat houdt relatiebemiddeling precies in?

D.m.v. een intermediair van een relatiebureau wordt u in contact gebracht met partner-zoekenden, die redelijkerwijs aansluiten bij uw verwachtingen over een duurzame relatie.

Indien de cliënt laat weten een partner te hebben gevonden, dus is geslaagd, dan beëindigt het relatiebureau de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen worden hervat indien de cliënt binnen de inschrijvingsperiode, meestal 1-2 jaar, laat weten dat het slagen slechts tijdelijk was en dat de zoektocht kan worden voortgezet.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search