Branchevereniging Singles Keurmerk criteria lidmaatschap

Bureaus van de Branchevereniging Erkrende Relatiebureaus dienen aan de volgende criteria te voldoen:

  1. Het bureau dient minimaal 2 jaar actief te zijn in de relatiebemiddeling. Aan te tonen door middel van inschrijving bij Kamer van Koophandel en door bureau-advertenties. Indien een bureau 1 jaar bestaat, kan het bureau ‘voorlopig erkend van de Branchevereniging Singles Keurmerk‘ worden. of De bureau-eigenaar dient minimaal 3 jaar actief te zijn in de relatiebemiddeling: in dat geval kan een nieuw bureau meteen lid van de Branchevereniging Singles Keurmerk worden.
  2. De bureau-eigenaar dient over voldoende levenservaring te beschikken.
  3. De bureau-eigenaar dient aan te tonen dat binnen de organisatie relevante kennis aanwezig is op maatschappelijk terrein, met name op de volgende gebieden: psychologie, sociologie, geestelijke stromingen, recht en zakelijk inzicht.
  4. Het bureau dient te allen tijde de kwaliteit van de relatiebemiddeling zo goed mogelijk te waarborgen. Met name vereist is: – een overeenkomst met cliënten – aangesloten zijn bij een door de Branchevereniging Singles Keurmerk erkende Geschillencommissie Relatiebemiddeling.
  5. Bij bemiddeling door het bureau wordt uitgegaan van een duurzame relatie (m/v, m/m, v/v) tussen inwoners van de Europese Unie, dan wel personen die daar (semi)permanent resideren. Indien er twijfel is over intenties en integriteit dan beslist de ledenvergadering met tweederde der stemmen.

 

De algemene ledenvergadering van de Branchevereniging Singles Keurmerk beslist over de toelating als lid van de branchevereniging naar aanleiding van het advies van de toelatingscommissie. Desgewenst kan de eigenaar van een potentieel lid van de Branchevereniging Singles Keurmerk worden gehoord door de commissie. Bij gelijke stemmen is de uitspraak van het bestuur bindend.

Indien een bureau en/of de bureau-eigenaar niet of niet meer voldoet aan één of meer criteria, kan het bestuur besluiten tot schorsing over te gaan. Zo mogelijk of desgewenst geschiedt dit nadat de bureau-eigenaar is gehoord door de commissie.

Start typing and press Enter to search