Vraag & Antwoord

De meest gestelde vragen

Is relatiebemiddeling duur?

Als een relatiebemiddelaar een headhunter in de liefde is, dan is dit zeker geen dure headhunter.

Bij een BVSK-bureau wordt een reëel tarief betaald. Dit tarief wordt voor een groot deel bepaald door de hoge advertentiekosten (landelijk of regionaal) die het relatiebureau dient te maken. Verder is persoonlijke relatiebemiddeling arbeidsintensief.

In vergelijking met het buitenland (bijv. België, Duitsland en de Verenigde Staten) is relatiebemiddeling in Nederland zeer goedkoop. In deze landen zijn tarieven van € 5000 – € 10.000 gebruikelijk.

Verder is het opmerkelijk dat niet-erkende relatiebureaus met een malafide karakter soms zeer hoge tarieven durven te hanteren.

Is een partner zoeken via een erkend relatiebureau de beste methode?

Dat is meestal het geval. Het is zeker zo dat persoonlijke relatiebemiddeling via een erkend bureau de voorkeur verdient boven bijvoorbeeld dating-sites op internet of via 06-lijnen. In het recente verleden zijn er relatief veel klachten geweest over relatiebureaus die werken met huis-aan-huis mailings. Vergewis u er daarom van of een relatiebureau dat met deze methode werkt, lid is van de BVSK.

Verder kan het riskant zijn om in zee te gaan met relatiebureaus die gespecialiseerd zijn in buitenlandse vrouwen (o.a. Polen, Rusland, Filippijnen, Thailand) of met buitenlandse bureaus die in Nederland actief zijn. Bijna altijd zijn de economische redenen van deze vrouwen en/of het bureau veel zwaarwegender dan de belangen en verwachtingen van de ingeschreven Nederlandse mannen.

U vraagt zich af: is relatiebemiddeling voor mij een goede methode om een partner te vinden?

Vrijwel altijd is het de beste methode. Of dat ook voor u het geval is, dat blijkt uit onderstaande vragen en antwoorden (5 t/m 7).

Wie schrijven zich in bij een relatiebureau?

Wellicht mensen zoals u. In het algemeen mannen en vrouwen vanaf ca. 25 jaar, die doelgericht en selectief op zoek zijn naar een passende partner.

Onder de 25 jaar zijn andere manieren om iemand te vinden vaak meer voor de hand liggend, zoals ‘het vrije veld’ en internetdating. Wel is het zo dat partner-zoekenden steeds jonger een beroep doen op een relatiebureau. Vaak zijn dit jongeren met weinig tijd, die effectief op zoek gaan naar een geschikte potentiële partner.

Wat houdt relatiebemiddeling precies in?

D.m.v. een intermediair van een relatiebureau wordt u in contact gebracht met partner-zoekenden, die redelijkerwijs aansluiten bij uw verwachtingen over een duurzame relatie.

Indien de cliënt laat weten een partner te hebben gevonden, dus is geslaagd, dan beëindigt het relatiebureau de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen worden hervat indien de cliënt binnen de inschrijvingsperiode, meestal 1-2 jaar, laat weten dat het slagen slechts tijdelijk was en dat de zoektocht kan worden voortgezet.

Werken alle relatiebureaus op dezelfde wijze?

Nee. Er zijn nogal wat verschillende methoden. De meest gebruikelijke is de Persoonlijke Bemiddeling: inschrijven bij de bureau-eigenaar of de consulente die vervolgens gaat selecteren en voorstellen doet.

Van een erkend relatiebureau kunt u betrokkenheid en een zekere mate van coaching verwachten bij uw zoektocht naar ’de liefde van uw leven’.

Welke methoden zijn er nog meer?

Diverse, zoals:

  • Persoonlijke Bemiddeling waarbij je ook zelf kunt zoeken: u schrijft zich in en u krijgt een zogenoemd partnerboek, dat wil zeggen een boek waarin omschrijvingen staan van alle ingeschrevenen bij dat bureau die van het andere geslacht zijn. Dus alle vrouwen krijgen het ’mannenboek’ en kunnen in dat boek zelf op zoek gaan naar een kandidaat. Via de consulente kunt u met die kandidaat in contact komen.
  • Advertentiebemiddeling: een bureau dat werkt met persoonlijke bemiddeling kan als extra service aanbieden dat het contactadvertenties plaatst voor een cliënt. De reacties op die contactadvertenties komen binnen bij het bureau en worden ook daar beoordeeld. Als meerwaarde kan het bureau ook telefonisch vragen beantwoorden van respondenten. Dit alles uiteraard volledig geanonimiseerd.
  • Videobemiddeling: bij de inschrijving wordt een video-opname gemaakt die vervolgens door de andere ingeschrevenen kan worden bekeken. Deze methode is niet echt van de grond gekomen, omdat de privacy-bescherming onvoldoende gewaarborgd kan worden.
Hoe zit het met de drempelvrees om naar een relatiebureau te stappen?

Nogal wat mensen vinden het een grote stap om contact op te nemen met een relatiebureau. Maar schriftelijke informatie aanvragen (via deze website) of een vrijblijvend informatief gesprek (telefonisch of persoonlijk) hoeft geen ‘drempel’ te zijn.

Inschrijven heeft een groot voordeel: als u ingeschreven staat bent u zowel de zoekende als degene die wordt gezocht!

Bovendien werken BVSK-relatiebureaus discreet en is uw privacy volledig gewaarborgd.

Op hoeveel voorstellen heb ik recht?

Dat is per relatiebureau verschillend. En het kan ook afhangen van de eigen situatie en van de wensen.

Als u snel succes hebt zal het aantal bemiddelingen beperkt zijn. Ook is het aantal beperkt als u langdurige contacten onderhoudt (aantal maanden) met de voorgestelde kandidaat en u zich vervolgens weer aanmeldt voor nieuwe bemiddelingen. Kortom als alles goed verloopt zult u weinig contacten krijgen en als het minder soepel loopt eerder veel. Niet het aantal bemiddelingen is van belang, maar de kwaliteit. Het doel is het verkrijgen van een goede partner en niet zo veel mogelijk bemiddelingen.

Wat voor wensen kan ik hebben?

De wensen moeten voldoen aan één voorwaarde: niet al te ruim en ook niet al te beperkt.

Het is zinloos om als enige wens te hebben: ‘Ik zoek een man’. Maar het is al evenzeer zinloos om te wensen: ‘Ik zoek een man van 48 jaar, met baard, hoogleraar in de natuurkunde, woonachtig in Doetinchem’.
In het eerste geval wordt u overstelpt met voorstellen. In het tweede geval kunt u op uw eerste voorstel wachten tot sint-juttemis.

Hoe vergroot ik mijn slagingskans?

Slaagkans, dat is waar het uiteindelijk om gaat. De slaagkans kan een handje worden geholpen door wat extra aandacht aan jezelf te geven (uiterlijke verzorging) en door ook in beperkte mate origineel te zijn (dus niet overdrijven!): bijvoorbeeld door bijzondere hobby’s te benadrukken.

Het belangrijkste is wellicht om een eerlijk beeld van u zelf te geven. Als u op zoek bent naar een partner voor een liefdevolle duurzame relatie, dan gaat het niet om ’scoren’, maar om oprechte maatwerkbemiddeling.

Ik wil graag slagen bij een relatiebureau. Bij welk relatiebureau lukt me dat?

Dat is een goede vraag! Als van tevoren bekend zou zijn bij welk relatiebureau u zou slagen, dan hoefde u zich ook niet te oriënteren over de bureaukeuze. Maar zo eenvoudig is het niet. Bovendien kan geen enkel bureau u 100 % slaagkans garanderen.

Als u kiest voor een erkend BVSK-relatiebureau, dat aansluit bij uw doelgroep, dan is uw slaagkans statistisch gesproken beduidend boven modaal.

Wat is slagen eigenlijk?

Dat is een vraag die niet eenvoudig is te beantwoorden. Slagen is dat je een levenspartner vindt, iemand waarmee je geruime tijd of de rest van je leven gelukkig bent.

Maar wat als je gelukkig wordt met iemand, er na een maand achter komt dat het toch niet de ware is, vervolgens verder gaat met zoeken, weer iemand vindt, een maand gelukkig, weer verder zoekt, een maand gelukkig, weer verder zoekt, enzovoorts.
Op deze manier is het mogelijk om bij een bureau in een jaar tijd vier of vijf keer te slagen en na afloop van dat jaar nog steeds zoekende te zijn. Ben je dan 400% of 500% geslaagd? Of toch eigenlijk 0% geslaagd?

Vandaar dat het noemen van een slagingspercentage nogal wat vragen oproept. En wat te denken van het relatiebureau dat adverteerde met ‘100% slagingskans’. Dat relatiebureau bleek niet met een termijn te werken. Overigens: dat relatiebureau bestaat niet meer…

Hoe weet ik of een relatiebureau betrouwbaar is?

Een erkend relatiebureau is te herkennen aan de vermelding van de afkorting ‘BVSK’ in de advertentie. Want dat houdt in dat het relatiebureau zijn bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen, voldoet aan diverse kwaliteitscriteria en zich houdt aan de beroepscode. Bij de honderden andere bureaus die niet de BVSK-eisen voldoen hebt u deze zekerheden onvoldoende

Controleer ook altijd op deze website of het relatiebureau daadwerkelijk een BVSK-bureau is. Als u onrechtmatig gebruik constateert dan zou het BVSK-bestuur dit graag van u vernemen.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van relaties en relatiebemiddeling door erkende relatiebureaus in Nederland en Vlaanderen? Schrijf u dan nu in voor onze gratis nieuwsbrief.

Start typing and press Enter to search