Is een partner zoeken via een erkend relatiebureau de beste methode?

Dat is meestal het geval. Het is zeker zo dat persoonlijke relatiebemiddeling via een erkend bureau de voorkeur verdient boven bijvoorbeeld dating-sites op internet of via 06-lijnen. In het recente verleden zijn er relatief veel klachten geweest over relatiebureaus die werken met huis-aan-huis mailings. Vergewis u er daarom van of een relatiebureau dat met deze methode werkt, lid is van de BVSK.

Verder kan het riskant zijn om in zee te gaan met relatiebureaus die gespecialiseerd zijn in buitenlandse vrouwen (o.a. Polen, Rusland, Filippijnen, Thailand) of met buitenlandse bureaus die in Nederland actief zijn. Bijna altijd zijn de economische redenen van deze vrouwen en/of het bureau veel zwaarwegender dan de belangen en verwachtingen van de ingeschreven Nederlandse mannen.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search